Hòm thư Công cộng Phường Cẩm Hà

  • Mã bưu điện: 563898
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Cẩm Hà
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Nà, Xã Cẩm Hà, Thành Phố Hội An
  • Điện thoại: