Hòm thư Công cộng xã Dang

  • Mã bưu điện: 565948
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Dang
  • Địa chỉ: Thôn Ka La, Xã Dang, Huyện Tây Giang
  • Điện thoại: