Bưu điện văn hóa xã Tiên Cảnh

  • Mã bưu điện: 562140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Cảnh
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Tiên Cảnh, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0945367653