Bưu điện văn hóa xã Tư

  • Mã bưu điện: 565590
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tư
  • Địa chỉ: Thôn Láy, Xã Tư, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: 0905436838