Bưu điện văn hóa xã Phước Đức

  • Mã bưu điện: 565140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Đức
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 01676780266