Bưu điện Phước Sơn

  • Mã bưu điện: 565100
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Sơn
  • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 02353881800