Bưu điện văn hóa xã Duy Hải

  • Mã bưu điện: 562750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Hải
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0765944476