Bưu điện văn hóa xã Trà Bui

  • Mã bưu điện: 563697
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Bui
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trà Bui, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: