Bưu điện văn hóa xã Duy Nghĩa

  • Mã bưu điện: 562740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Nghĩa
  • Địa chỉ: Thôn 3 (làng Hội Sơn), Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0935352414