Bưu điện văn hóa xã Tiên Cẩm

  • Mã bưu điện: 562070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Cẩm
  • Địa chỉ: Thôn Cẩm Tây, Xã Tiên Cẩm, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0329843369