Danh sách bưu điện Nam Giang bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Nam Giang thuộc tỉnh Quảng Nam, tìm mã bưu điện: Bưu điện Nam Giang, Bưu điện văn hóa xã Zuôih, Bưu điện văn hóa xã La Êê, Bưu điện văn hóa xã Tà Bhing, Bưu điện văn hóa xã Cà Dy, Bưu điện văn hóa xã Cha Vàl, Bưu điện văn hóa xã La Dêê, Bưu điện văn hóa xã Đắc Pre, Bưu điện văn hóa xã Đắc Pring, Bưu cục khai thác cấp 2 Nam Giang, Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun, Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi, Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ, Bưu cục văn phòng BĐH Nam Giang

Bưu điện Nam Giang

 • Mã bưu điện: 566000
 • Bưu cục: Bưu điện Nam Giang
 • Địa chỉ: Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 02353840356

Bưu điện văn hóa xã Zuôih

 • Mã bưu điện: 566020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Zuôih
 • Địa chỉ: Thôn Côn Dôn, Xã Zuôih, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 01659222407

Bưu điện văn hóa xã La Êê

 • Mã bưu điện: 566036
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Êê
 • Địa chỉ: Thôn Ba Lan, Xã La Êê, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 01642209044

Bưu điện văn hóa xã Tà Bhing

 • Mã bưu điện: 566040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tà Bhing
 • Địa chỉ: Thôn Bà Xua, Xã Tà BHing, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 02353792123

Bưu điện văn hóa xã Cà Dy

 • Mã bưu điện: 566111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cà Dy
 • Địa chỉ: Thôn Crung, Xã Cà Dy, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 01689488678

Bưu điện văn hóa xã Cha Vàl

 • Mã bưu điện: 566060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cha Vàl
 • Địa chỉ: Thôn A Bát, Xã Cha Vàl, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 0962746643

Bưu điện văn hóa xã La Dêê

 • Mã bưu điện: 566080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Dêê
 • Địa chỉ: Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 0868008342

Bưu điện văn hóa xã Đắc Pre

 • Mã bưu điện: 566094
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Pre
 • Địa chỉ: Thôn 56b, Xã Đac Pree, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 0965875932

Bưu điện văn hóa xã Đắc Pring

 • Mã bưu điện: 566104
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Pring
 • Địa chỉ: Thôn 49b, Xã Đac Pring, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại:

Bưu cục khai thác cấp 2 Nam Giang

 • Mã bưu điện: 566050
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Nam Giang
 • Địa chỉ: Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: 02353840838

Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun

 • Mã bưu điện: 566130
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Chơ Chun
 • Địa chỉ: Thôn A Xo, Xã Chơ Chun, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi

 • Mã bưu điện: 566140
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Đắc Tôi
 • Địa chỉ: Thôn Đắc Zơ Rích, Xã Đắc Tôi, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ

 • Mã bưu điện: 566151
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Tà Pơơ
 • Địa chỉ: Thôn Bà Tôi, Xã Tà Pơơ, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Nam Giang

 • Mã bưu điện: 566013
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Nam Giang
 • Địa chỉ: Thôn Dung, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang
 • Điện thoại: