Bưu điện văn phòng BĐTX Điện Bàn

  • Mã bưu điện: 564216
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTX Điện Bàn
  • Địa chỉ: Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: