Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn

  • Mã bưu điện: 563765
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Trà Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, Xã Trà Sơn, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: