Hòm thư Công cộng xã Trà Vinh

  • Mã bưu điện: 565384
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Trà Vinh
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Vinh, Huyện Nam Trà My
  • Điện thoại: