Bưu điện văn hóa xã Tam Mỹ

  • Mã bưu điện: 562520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Đa Phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 01684580059