Bưu điện văn hóa xã La Dêê

  • Mã bưu điện: 566080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã La Dêê
  • Địa chỉ: Thôn Đắc Ốc, Xã La Dêê, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 0868008342