Bưu điện Khu Công Nghiệp Tam Hiệp

  • Mã bưu điện: 562413
  • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Tam Hiệp
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đại (Thôn 3), Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353565000