Bưu điện văn hóa xã Quế Minh

  • Mã bưu điện: 563270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Minh
  • Địa chỉ: Thôn Đại Lộc, Xã Quế Minh, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 0961087456