Bưu điện văn hóa xã Trà Leng

  • Mã bưu điện: 565364
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Leng
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Trà Leng, Huyện Nam Trà My
  • Điện thoại: