Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tây Giang

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Tây Giang thuộc tỉnh Quảng Nam: Bưu điện Tây Giang, Bưu điện văn hóa xã Bha Lee, Bưu điện văn hóa xã A Tiêng, Bưu điện văn hóa xã Lăng, Bưu cục khai thác cấp 2 Tây Giang, Hòm thư Công cộng xã A Vương, Hòm thư Công cộng xã A Nông, Hòm thư Công cộng xã A Xan, Hòm thư Công cộng xã Dang, Hòm thư Công cộng xã A Ch’om, Hòm thư Công cộng xã A Tr’Hy, Hòm thư Công cộng xã GaRi, Bưu cục văn phòng BĐH Tây Giang

Bưu điện Tây Giang

 • Mã bưu điện: 565800
 • Bưu cục: Bưu điện Tây Giang
 • Địa chỉ: Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: 02353796066

Bưu điện văn hóa xã Bha Lee

 • Mã bưu điện: 565840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bha Lee
 • Địa chỉ: Thôn A Ung, Xã BHa Lêê, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: 01666795488

Bưu điện văn hóa xã A Tiêng

 • Mã bưu điện: 565876
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Tiêng
 • Địa chỉ: Thôn Ahu, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: 01686618046

Bưu điện văn hóa xã Lăng

 • Mã bưu điện: 565801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Nal, Xã Lăng, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: 0903462070

Bưu cục khai thác cấp 2 Tây Giang

 • Mã bưu điện: 565810
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Tây Giang
 • Địa chỉ: Thôn A Cấp, Xã A Nông, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: 02353796088

Hòm thư Công cộng xã A Vương

 • Mã bưu điện: 565829
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Vương
 • Địa chỉ: Thôn Bh Lố 1, Xã A Vương, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã A Nông

 • Mã bưu điện: 565864
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Nông
 • Địa chỉ: Thôn A Rớt, Xã A Nông, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã A Xan

 • Mã bưu điện: 565898
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Xan
 • Địa chỉ: Thôn A Rầng 2, Xã A Xan, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Dang

 • Mã bưu điện: 565948
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Dang
 • Địa chỉ: Thôn Ka La, Xã Dang, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã A Ch’om

 • Mã bưu điện: 565918
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Ch’om
 • Địa chỉ: Thôn Đhung, Xã Ch’Om, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã A Tr’Hy

 • Mã bưu điện: 565886
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Tr’Hy
 • Địa chỉ: Thôn Voòng, Xã Tr’Hy, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã GaRi

 • Mã bưu điện: 565936
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã GaRi
 • Địa chỉ: Thôn Da Ding, Xã Ga Ri, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Tây Giang

 • Mã bưu điện: 565877
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Tây Giang
 • Địa chỉ: Thôn A Grồng, Xã A Tiêng, Huyện Tây Giang
 • Điện thoại: