Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Núi Thành

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam, bao gồm: Bưu điện Núi Thành, Bưu điện HCC Núi Thành, Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai, Bưu điện Bà Bầu, Bưu điện Khu Công Nghiệp Tam Hiệp, Bưu điện Chợ Trạm, Bưu điện Bến Xe, Bưu điện Diêm Phổ, Bưu điện văn hóa xã Tam Giang, Bưu điện văn hóa xã Tam Hải, Bưu điện văn hóa xã Tam Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tam Tiến, Bưu điện văn hóa xã Tam Xuân II, Bưu điện văn hóa xã Tam Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tam Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Tam Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Tam Trà, Bưu cục khai thác cấp 2 Núi Thành, Hòm thư Công cộng xã Tam Anh Bắc, Hòm thư Công cộng xã Tam Mỹ Tây, Bưu cục văn phòng BĐH Núi Thành

Bưu điện Núi Thành

 • Mã bưu điện: 562300
 • Bưu cục: Bưu điện Núi Thành
 • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353871227

Bưu điện HCC Núi Thành

 • Mã bưu điện: 562315
 • Bưu cục: Bưu điện HCC Núi Thành
 • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại:

Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai

 • Mã bưu điện: 562370
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai
 • Địa chỉ: Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353550557

Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai

 • Mã bưu điện: 562400
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai
 • Địa chỉ: Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353550557

Bưu điện Bà Bầu

 • Mã bưu điện: 562480
 • Bưu cục: Bưu điện Bà Bầu
 • Địa chỉ: Thôn Phú Hưng (Thôn 6), Xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353891200

Bưu điện Khu Công Nghiệp Tam Hiệp

 • Mã bưu điện: 562413
 • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Tam Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Đại (Thôn 3), Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353565000

Bưu điện Chợ Trạm

 • Mã bưu điện: 562414
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Trạm
 • Địa chỉ: Thôn Vân Thạch (Thôn 9), Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại:

Bưu điện Bến Xe

 • Mã bưu điện: 562560
 • Bưu cục: Bưu điện Bến Xe
 • Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353535559

Bưu điện Diêm Phổ

 • Mã bưu điện: 562420
 • Bưu cục: Bưu điện Diêm Phổ
 • Địa chỉ: Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353892772

Bưu điện văn hóa xã Tam Giang

 • Mã bưu điện: 562320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Giang
 • Địa chỉ: Thôn Đông An (Thôn 4), Xã Tam Giang, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 0948597946

Bưu điện văn hóa xã Tam Hải

 • Mã bưu điện: 562348
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hải
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 0913034976

Bưu điện văn hóa xã Tam Hòa

 • Mã bưu điện: 562360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Xuân, Xã Tam Hoà, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 0941922978

Bưu điện văn hóa xã Tam Tiến

 • Mã bưu điện: 562380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Tân Bình Trung, Xã Tam Tiến, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353891382

Bưu điện văn hóa xã Tam Xuân II

 • Mã bưu điện: 562450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Xuân II
 • Địa chỉ: Thôn Bà Bầu, Xã Tam Xuân 2, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 0942395654

Bưu điện văn hóa xã Tam Thạnh

 • Mã bưu điện: 562500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Thạnh
 • Địa chỉ: Thôn Trung Hòa (Thôn 2), Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353892779

Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn

 • Mã bưu điện: 562510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Mỹ Đông (Thôn 1), Xã Tam Sơn, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Tam Nghĩa

 • Mã bưu điện: 562573
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Nghĩa
 • Địa chỉ: Thôn Định Phước, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 0909389492

Bưu điện văn hóa xã Tam Mỹ

 • Mã bưu điện: 562520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Đa Phú 1, Xã Tam Mỹ Đông, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 01684580059

Bưu điện văn hóa xã Tam Trà

 • Mã bưu điện: 562540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Trà
 • Địa chỉ: Thôn Phú Thành (Thôn 3), Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353871033

Bưu cục khai thác cấp 2 Núi Thành

 • Mã bưu điện: 562310
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Núi Thành
 • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: 02353871411

Hòm thư Công cộng xã Tam Anh Bắc

 • Mã bưu điện: 562427
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tam Anh Bắc
 • Địa chỉ: Thôn Lý Trà, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng xã Tam Mỹ Tây

 • Mã bưu điện: 562617
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tam Mỹ Tây
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Núi Thành

 • Mã bưu điện: 562311
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Núi Thành
 • Địa chỉ: Khối 3, Thị Trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành
 • Điện thoại: