Bưu điện khai thác cấp 2 Nông sơn

  • Mã bưu điện: 566710
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Nông sơn
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Phước Ninh, Huyện Nông Sơn
  • Điện thoại: 02353654010