Bưu điện Điện Thắng

  • Mã bưu điện: 564570
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353869601