Bưu điện văn hóa xã Đắc Pre

  • Mã bưu điện: 566094
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Pre
  • Địa chỉ: Thôn 56b, Xã Đac Pree, Huyện Nam Giang
  • Điện thoại: 0965875932