Bưu điện văn hóa xã Tam Trà

  • Mã bưu điện: 562540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Trà
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thành (Thôn 3), Xã Tam Trà, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353871033