Hòm thư Công cộng xã A Ch’om

  • Mã bưu điện: 565918
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã A Ch’om
  • Địa chỉ: Thôn Đhung, Xã Ch’Om, Huyện Tây Giang
  • Điện thoại: