Bưu điện văn hóa xã Duy Thành

  • Mã bưu điện: 562730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Thành
  • Địa chỉ: Thôn 2 (thôn Thi Thại), Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353878299