Bưu điện văn hóa xã Tiên Hà

  • Mã bưu điện: 562106
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Hà
  • Địa chỉ: Thôn Phú Vinh, Xã Tiên Hà, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0394819192