Bưu điện văn hóa xã Duy Trinh

  • Mã bưu điện: 562800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Trinh
  • Địa chỉ: Thôn Phú Bông (thôn 3), Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 0906442056