Bưu điện văn hóa xã Quế Xuân 2

  • Mã bưu điện: 563121
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Xuân 2
  • Địa chỉ: Thôn Phú Bình, Xã Quế Xuân 2, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 0943028223