Bưu điện văn hóa xã Bình Quý

  • Mã bưu điện: 561710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Quý
  • Địa chỉ: Thôn Quý Phước 2, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0328889201