Bưu điện văn phòng BĐH Tiên Phước

  • Mã bưu điện: 562014
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Tiên Phước
  • Địa chỉ: Khối phố Tiên Bình, Thị Trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: