Bưu điện văn hóa xã Phước Công

  • Mã bưu điện: 565190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Công
  • Địa chỉ: Thôn 1 (thôn Công Tơ Năng Trên), Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 0966913946