Bưu điện Điện Ngọc

  • Mã bưu điện: 564290
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0235943790