Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai

  • Mã bưu điện: 562370
  • Bưu cục: Bưu điện Khu Kinh Tế Mở Chu Lai
  • Địa chỉ: Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353550557