Bưu điện văn hóa xã Trà Giang

  • Mã bưu điện: 563626
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Giang
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Giang, Huyện Bắc Trà My
  • Điện thoại: 0339232712