Bưu điện văn hóa xã Bình Sa

  • Mã bưu điện: 561630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Sa
  • Địa chỉ: Thôn 3 (làng Bình Trúc 1), Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình
  • Điện thoại: 0918764496