Bưu điện Bà Bầu

  • Mã bưu điện: 562480
  • Bưu cục: Bưu điện Bà Bầu
  • Địa chỉ: Thôn Phú Hưng (Thôn 6), Xã Tam Xuân 1, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 02353891200