Bưu điện văn hóa xã Điện Minh

  • Mã bưu điện: 564530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Minh
  • Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0939152863