Bưu điện văn phòng BĐH Duy Xuyên

  • Mã bưu điện: 562722
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Duy Xuyên
  • Địa chỉ: Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: