Bưu điện văn hóa xã Tiên Châu

  • Mã bưu điện: 562090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Châu
  • Địa chỉ: Thôn Hội An, Xã Tiên Châu, Huyện Tiên Phước
  • Điện thoại: 0903280570