Bưu điện văn hóa xã Duy Vinh 1

  • Mã bưu điện: 562780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Duy Vinh 1
  • Địa chỉ: Thôn Hà Thuận (thôn 4b), Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353738666