Bưu điện khai thác cấp 2 Duy Xuyên

  • Mã bưu điện: 562720
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Duy Xuyên
  • Địa chỉ: Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: 02353877431