Bưu điện khai thác cấp 2 Phước Sơn

  • Mã bưu điện: 565110
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Phước Sơn
  • Địa chỉ: Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn
  • Điện thoại: 02353881330