Bưu điện văn hóa xã Điện Hòa

  • Mã bưu điện: 564350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điện Hòa
  • Địa chỉ: Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 0898221205