Bưu điện văn hóa xã Quế Xuân 1

  • Mã bưu điện: 563120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Xuân 1
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn
  • Điện thoại: 0339621097