Đại lý bưu điện Vườn Lài

  • Mã bưu điện: 561060
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Vườn Lài
  • Địa chỉ: Sô´233B, Đường Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 02353834102