Hòm thư Công cộng xã GaRi

  • Mã bưu điện: 565936
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã GaRi
  • Địa chỉ: Thôn Da Ding, Xã Ga Ri, Huyện Tây Giang
  • Điện thoại: