Bưu điện HCC Điện Bàn

  • Mã bưu điện: 564215
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Điện Bàn
  • Địa chỉ: Sô´24, Đường Hoàng Diệu, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: