Bưu điện văn phòng BĐH Đông Giang

  • Mã bưu điện: 565518
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đông Giang
  • Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị Trấn PRao, Huyện Đông Giang
  • Điện thoại: